Arbetsdag 2  13/6 2009      Foto: Stålhammar / Svensson