Vandring med Pelle och Janne 26/4 2009 Foto: G Svensson
Besök vid grävlingsgryt och gravsättning från c:a bronsålder