Festen 18/8      Foto: Sylvia  
Fler bilder  Foto: Maj-Britt