Hagel över området 13/7.  Foto: Tina
 
NEDAN <<<  <<< Foto:Martin M