Vårvandring i Kyrkhamn 1/4
Tyvärr inget reportage då "undertecknad" drabbats av influensa, inget 1/4 skämt.