Vinterfest 14/1 2013  
Styrelsens tack till alla som har uppdrag i föreningen