Kalendarium  2019    

 Vilken vecka nu?                          Kalender

 

Styrelsemöten. 
  7/1  4/2               
Datum för styrelsemöten kan komma att ändras av styrelsen.              
               
Årsmöte   Tisdag 26/3  Motioner senast 3/2 enligt styrelseprotokoll 7/1.              
 
Arbetsdagar    
Samling 9.45 vid resp. uthus      3 Tillfällen obligatoriska   Frånvaroavgift 500:- / tillfälle              
               
Allmäna möten/Fester      Sommarmöte      ev. höstmöte
Sommarfest  <<<            
 
 
Inspektion av lotter   
               
Övrigt