Kalendarium  2020   

 Vilken vecka nu?                          Kalender

 

Styrelsemöten. 
  13/1  10/2  9/3  7/4  5/5  9/6  4/8  8/9  6/10  3/11  8/12   2021>> 12/1  9/2  9/3              
Datum för styrelsemöten kan komma att ändras av styrelsen.              
               
Årsmöte  2020   Tisdag 24/3        Årsmöte 2021  23/3     Motioner senast 6/2              
 
Arbetsdagar     16/5  13/6  15/8  12/9
Samling 9.45 vid resp. uthus      3 Tillfällen obligatoriska   Frånvaroavgift 500:- / tillfälle              
               
Allmäna möten/Fester      Ev. sensommarfest 15/8
  <<<            
 
 
Inspektion av lotter    Lördag 13/6
               
Övrigt