Kalendarium  2018    

 Vilken vecka nu?                          Kalender

 

Styrelsemöten. 
9/1   6/2   6/3  4/4  8/5  12/6  7/8  4/9  9/10  6/11  4/12  >>>>>>   2019  8/1  5/2  5/3               
Datum för styrelsemöten kan komma att ändras av styrelsen.              
               
Årsmöte 27/3      Motioner senast 4/2  Rev. senast 11/2    >>>>>>   2019  25/3  Motioner senast2/2              
 
Arbetsdagar     19/5   16/6   11/8   15/9
Samling 9.45 vid resp. uthus      3 Tillfällen obligatoriska   Frånvaroavgift 500:- / tillfälle              
               
Allmäna möten/Fester      Sommarmöte  16/6    ev. höstmöte 15/9
Sommarfest  25/8              
 
 
Inspektion av lotter    16/6    
               
Övrigt