Kalendarium  2018    

 Vilken vecka nu?                          Kalender

 

Styrelsemöten. 
9/1   6/2   6/3              
Datum för styrelsemöten kan komma att ändras av styrelsen.              
               
Årsmöte 27/3      Motioner senast 4/2  Rev. senast 11/2              
 
Arbetsdagar  
Samling 9.45 vid resp. uthus      3 Tillfällen obligatoriska   Frånvaroavgift 500:- / tillfälle              
               
Allmäna möten/Fester
               
 
 
Inspektion av lotter  
               
Övrigt