Kalendarium  2017    

 Vilken vecka nu?                          Kalender

 

Styrelsemöten. 
9/1   6/2   6/3  10/4  8/5  12/6  7/8  4/9  9/10  6/11  4/12              
Datum för styrelsemöten kan komma att ändras av styrelsen.              
               
Årsmöte 30/3      Motioner senast 4/2  Rev. senast 11/2              
 
Arbetsdagar   13/5   17/6   12/8   9/9
Samling 9.45 vid resp. uthus      3 Tillfällen obligatoriska   Frånvaroavgift 500:- / tillfälle              
               
Allmäna möten/Fester
Sommarfest 19/8 (Knytkalas)              
 
 
Inspektion av lotter    I samband med arbetsdagen i juni
               
Övrigt