Lövstabladet    Nr 2    2006

Valda delar

 

Årsmötet  3/4

35 medlemmar kom till årsmötet och valde sin styrelse för ett år. Ingrid Wiklund fortsätter att leda föreningen. Bengt Roxne tog hand om ordförandeklubban under årsmötet och Rune Wiklund tog pennan och förde protokollet. Vår sekreterare Carina-Karlsson Brorell avgick på egen begäran och hon avtackades av ordförande med lite smått och gott som passar perfekt till vårsådden. Christian Höhnel kommer att ta över Carinas uppgift i styrelsen efter att ha blivit vald till ordinarie styrelsemedlem. Ny i styrelsen som suppleant blir Elsie Berntsson. Under rubriken övriga frågor blev det en lång och bra debatt omkring för oss alla intressanta frågor. 
Hur skall vi annonsera för att få alla våra F-lotter uthyrda? Undrade Gösta Svensson

Helga Holmquist undrade om man kunde ändra formen för vår skördefest, och därmed blev Helga snabbt invald i festkommittén att ordna sommarens stora begivenhet. Så blir det lätt om man kommer med idéer. Dessförinnan framfördes önskemål att vår fest skall ligga något tidigare på sensommaren.

Arnold Rombergberättade att blomsterfesten, som tidigare var förlagd till Missionskyrkan, nu är

flyttad till Folkets hus i Hässelby under hembygdsföreningens ansvar. Arnold kommer att medverka från vår Örtagård. Denna fest kommer att vara söndagen den 3 september.

En motion till styrelsen togs upp men avslogs av mötet. "Skall vi ploga våra vägar i området vintertid?" Svaret blev nej efter en lång diskussion.

Styrelsen hade mycket att informera 
Målning av staketen runt området kan komma att göras av "+ jobbare" men vi står för färg och penslar. Lövstatippen skall "göras fin" men återvinningsstationen blir kvar.
Tomas Hjelm berättade om hur långt vi kommit med nybygget 2 etappen 2006. Husbyggen startar antagligen i maj. Det är just nu 6 stycken på gång. En har "hoppat av", men det finns nya intressenter. Ingenjörsvillan i Kyrkhamn skall renoveras inomhus. Hela området skall bli en konstnärsby.Hur blir det med Häppleprojektet? Hur gör vi för att skydda våra träd vintertid. Hur gör vi med klippningen osv. Arnold Romberg talade varmt om att några som är intreserade kunde "adoptera" ett eller flera träd.
Innebandytältet som skulle slås upp vid Lövsta kommer inte till oss, utan antagligen närmre Vällingby enligt Bengt Roxne Flis från Ove Rydbergs tomt erbjudes föreningen och Örtagården visade stort intresse.
Vi beställer inte hem gemensam gödsel i vår

Vad händer vid Lövsta?

Onsdagen den 5 april besökte jag ett möte som (s) kvinnor i Hässelby och Hässelby Villastads (s) förening ordnade under rubriken "Vad händer med Lövsta?

Nils Lundkvist, avdelningschef på Renhållningsförvaltningen, berättade kort om Lövstas historia sedan starten 1909. Sedan 1986 har ingen förbränning skett, Lövsta har enbart fungerat som återvinningscentral. Planerna för framtiden är att sanera marken (klart till 2008), täcka resten av de tippområden som fortfarande är öppna, beså dem med gräs och därefter lämna över marken till Markkontoret. Området ska kunna användas som friluftsområde. Gamla byggnader rivs sånär som på två hus som anses ha historiskt värde. Återvinningsstationen blir kvar och kommer att utökas och rustas upp. Kommunalteknisk verksamhet ska bedrivas inom området.

Ungdomar (som vill ha en dragracingbana inom området) ungdomsledare och representanter för småföretagare deltog i mötet och menade att de kan använda mark och byggnaderna för sina olika verksamheter."Det är ej försvarbart att riva byggnaderna eftersom billiga lokaler för småföretagare nästan inte finns att få tag på". Önskemålen framfördes till markkontorets Petra Nieto som lovade att ta dem med sig "hem" till borgarrådet Leif Rönngren, som skulle ha deltagit i mötet, men lämnat återbud.

Hur det blir med byggnaderna och deras användning återstår att se när politiker och tjänstemän sagt sitt. Eva Oivio lovade ungdomarna att kolla möjligheterna att ordna en dragracingbana inom området.

Ingrid Wiklund

 

 

 

Björns och Elsies stuga är nu på gång...

Så hände det till slut!

När vintern var som mest intensiv med massor av snö och en temperatur ibland under minus 15 grader, anlände den sista felande länken till "nybygget" på norra sidan. Under ett plasthölje kunde man se monteringsfärdiga delar till Björn och Elsies stuga.

 

Hur mycket skall man stå ut med ?

Inte sedan 1987 har Stockholm haft en så kall och snörik mars. Under snön mår dock både småkryp och plantor utmärkt i väntan på vårsolen och värmen.

Bil och fotspår i snön avslöjar dock att längtan är stor att komma igång.

På några ställen syntes spår efter "stora problem med bilarna som fastnat i snön".

När detta läses är det säkert redan försommar. Foto: J Jilderin

 

Vårsolen fortsatte att lysa hela mars, men snön var envist kvar hela månaden.

Vad sysslar man då med vid sin stuga? (25/3) Svaret syntes tydligt….

Vem är konstnären? Tankarna går till Inge, eller är det månne Rune? Redaktionen gillar att barnasinnet finns kvar.

 

 

Att bara sitta i solen och vänta på våren är inte heller så dumt.

I örtagården var det givetvis redan full fart. Vi följde bara fotspåren in genom portalen……...

…..och där var det full fart. Först lite snöskottning och sedan startade arbetet med den nya myntakullen.

"Det är ju bara en och en halv månad innan det är tid att öppna portarna" berättade Arnold.

Till sist blev det dock precis som vanligt. Snön försvann och vi kom igång med det som vi alla längtade efter hela vintern.

Vi kom tillbaka vårt kära koloniområde och det blev genast full fart på arbetet.

 

Inget gemensamt inköp av brunnen gödsel till våren...

Oj, vad potatisen blir dyr per kilo !

Visst kan man köpa kogödsel mm på säck, men nu gäller det kampen om den största och finaste potatisen till midsommar. Då är ALLA medel tillåtna, så det var bara att sticka iväg och söka. "Gubbarna" smög iväg norrut på skärtorsdagen ( inte österut som vissa andra, men då är det "kärringar") och c:a 4 mil bort hittade vi massor. Det finns så mycket gödsel att det räcker till oss alla i höst. Bra va?

   

Gamla och unga trivs i Örtagården

Margareta Stålhammar, nybyggare våren 2006, besöker gärna Arnold i örtagården tillsammans med sina barnbarn, och alla tycks trivas bra här. Det är kanske därför Margareta valde att bygga sin lilla stuga direkt i anslutning till föreningens stolthet.

 

 

Samling för startskottet av bygget 22/4  2006   

Fredagen den 21/4 Gjordes det sista arbetet med vägen klart under Rune Wiklunds ledning. Dagen därpå samlades alla nybyggarna på området för att få officiellt tillstånd att börja bygga.

"Klart att flytta in till midsommar" lovade Margareta, och Lövstabladet kommer att följa hela processen fram till inflyttningsfesten...Hmm?????

 

Nyhet vid Örtagården

 Allt blir bara finare och finare ! Det finns inga begränsningar för att utveckla verksamheten vid "hjärtat" av vårt område. Nu tillkommer ett vindskyddat hörn för alla våra sinnen.

 

 

 

Envishet lönar sig ibland

Med anledning av skrivelsen den 28 mars 2006 och konsultationer med sakkunniga angående rådjursstammens utveckling i området har vi beslutat att ombesörja en viss avskjutning av stammen.

Med vänlig hälsning    Sven-Göran Södergren Teknisk chef Hässelby-Vällingby SDF

 

Stöld 1/5

Vi möttes av en mycket ledsen Inge i dag när vi kom till kolonin. När han kom upp i går kväll för att hala flaggorna var de borta! Alla flaggor och vimplar på kolonin är stulna. Arnold såg ett gäng "unga män" runt Hulthstugan och tänkte fråga dem vad de sökte, men han cyklade först upp för att se om Inge var hemma. När han kom tillbaka till Hulthstugan igen var både gänget och flaggorna borta! Visst blir man arg, men framförallt väldigt ledsen! Jag är ändå glad att Arnold inte kom i kontakt med dem, för man vet aldrig om de kanske gjort honom illa.   Ingrid Wiklund

 

Arbetsdagen 13/5

Första arbetsdagen för året genomfördes i soligt men blåsigt väder. Många var på plats för att rensa gångar, ta hand om outhyrda F-lotter mm. På byggplatsen var det full fart. Vid en snabb räkning av antalet fikasugna blev det nästan 100!