Lövstabladet

Vinternummer

Vi väntar på våren!

Nummer 1

2007

"Det är bara att inse...."

"Jag var tvungen att ta ner Örtagårdsskylten....... ...hoppas jag får hjälp med att måla blomman..
...Hmm  Maggans kamomill var ju så fin.... ...det ordnar sig säkert..    jag tror jag frågar.........Ingrid"

Efter att ha läst protokollet från det senaste styrelsesammanträdet (§7) samt tjänsteutlåtandet från staden finns kanske oro för vad som komma skall i vårt område.

§ 7 Rapporter.

Ingrid rapporterade om ett e-mail, som hon fått från Jan Sääf, i vilket han redogjorde för innehållet i ett tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadskontoret och Markkontoret. I tjänsteutlåtandet, som av-handlar det framtida bostadsbyggandet i Stockholm, lämnas förslag till beslut i denna fråga. Bl a framgår, att man vill stoppa reservatsbildningen av Lövsta-Kyrkhamnsområdet. Istället vill man sälja ut alla hus och bygga 8000 - 10000 bostäder i området. Den nya, borgerliga, majoriteten i Stadshuset har därefter tagit beslut om detta vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 november 2006, vilket framgår av § 86 i sammanträdesprotokollet under rubriken ”Framtida bostadsbyggande i Stockholm - 20 utvecklingsområden” (bilaga 2). Hur detta beslut kan komma att påverka koloniföreningen är i dagens läge inte klart. Risk finns dock, att det kan beröra oss.

STADSBYGGNADSKONTORET
Markkontoret

Framtida bostadsbyggande i Stockholm – 20 utvecklingsområden

Lövsta

Lövsta är ett av de få kvarvarande större markområdena i ytterstaden där en ny stadsdel kan byggas.

Det är därför viktigt att området kan reserveras för bostadsbebyggelse i stadens planering.

Hela området fram till kommungränsen i Järfälla är ca 13 ha stort.

Det f d sopstationsområdet är ca 3 ha stort och i översiktsplanen utlagt som område för kommunalteknisk verksamhet.

Området arrenderas nu av renhållningsförvaltningen och används för bl a en återvinningscentral.

 Övriga delar av Lövstaområdet består av skog, den sparsamma bebyggelsen i Kyrkhamn, Lövstabadet, båtuppläggning,

 en skjutbana och en mindre golfbana.

Om hela Lövsta fram till kommungränsen i Järfälla ianspråktas för bostäder skulle det kunna vara möjligt att bygga

mellan 8 000 -10 000 lägenheter.

Det nya bostadsområdet har mycket goda förutsättningar att bli attraktivt med dess närhet till Mälarstranden och naturområdena

i Järfälla. Här finns möjligheter till bl a bad och golf sommartid och skid- och skridskoåkning vintertid.

Detta kräver att riskfrågor kopplade till kommunal teknik och översvämning kan klaras ut samt att kollektivtrafikförsörjningen kan lösas.

Promenad i Riddersvik på årets första dag.... Är inte detta ett vårtecken?

Carl von Linnés minne firas hela 2007                          1707 - 1778          www.linne2007.se

Carl von Linné dog 1778, men hans minne och hans verk har levt kvar. Den som vill se hur han bodde och arbetade, kan göra ett besök på hans Hammarby strax utanför Uppsala. Där finns husen kvar, hans arbetsrum och hans örtträdgård.

14/1   

En storm / orkan är på väg mot Stockholm, men det är fullt av vårtecken på vårt område.

Högt på ovanför denna lilla viol svävade en ormvråk sökande efter mat och kanske undrar den varför den är kvar mitt i vintern. Eller är det vinter?

Stormnatt 10/1

Denna natt orsakade stormen skador på bl a fyra tak i området. Värst skadades ett av taken på Örtagårdssidan.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tjuvar... Återigen drabbas vi av långfingrade typer. Denna gång var de inte bara långfingrade utan tydligen även starka. Kantstenar var nämligen plötsligt borta. Man kan nog aldrig sluta att förundra sig . Vi får väl hoppas att tjuvarna tappade sitt byte på tårna. Somliga straffar ju vår Herre direkt sägs det ju.
Nästa gång får de se upp med fingrarna! Rune, Arnold, Gösta S och några till passade på att rensa upp längs syrénhäcken då vintern tycks vara långt borta.
    19/1

21/1 kom snön ordentligt

Hur gick det för vår Kejsarolvonbuske?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bild: G Svensson

Innebandytält till Lövsta >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Enligt tidningen Västerort är tältet på plats  1/6 2007

Skylten är färdig

Ingrid har gjort ett mästerverk

Inge kallades in och godkände konstverket

Det var ju Maggans original som skulle ersättas

Det är bara att vara imponerad. Eller hur?

Anledning till oro!    Janne Sääf har kontaktat vår styrelse i frågan.
"Förslag till bostadsbyggande i Kyrkhamn/Lövsta" ska forceras och diskuteras redan i februari och inte i juni som tidigare sagts. Det är väl för att man inte ska hinna reagera/agera! 

Driftstopp

Exploateringskontoret, Sthlm:s stad har meddelat att vatten- el- och teleledningar som går till vårt koloniområde måste flyttas med anledning av Småas husbygge. Staden kommer att ombesörja och bekosta flytten. Ett samordningsmöte är planeras till den 8/2-07 kl 13.00 och då får vi höra mer. Flytten ska ske ganska snart eftersom Småa vill börja bygga i mars/april. Det innebär att det kan vara klart innan vår säsong börjar. Vad som kan bli besvärligt är att det blir driftstopp för elen under någon period och det är ju ganska många som har stugorna uppvärmda under vintern.
Hälsningar
Ingrid

PS  NYTT  NYTT    Elstoppet ev. bara någon timma

Städat och klart i verkstaden

Maskiner är inköpta liksom virket till nya staketbitar. Gösta och Arnold har redan börjat sitt jobb för föreningen att byta ut delar av staketet som har börjat ruttna. Det finns säkert plats för fler frivilliga att hjälpa till. Kontakta herrarna i verkstaden och hör efter.

Följ bygget av staketet >>>>>>>>

GRIND TILL SALU

På uppdrag tillverkade Gösta (Svensson) denna fina grind som passar till alla tomter på området. Uppdragsgivaren sålde sin stuga och Gösta har alltså grinden kvar i sin verkstad.

Är Du intresserad att köpa denna grind? Efter att ha jobbat i en vecka med grinden och köpt material för 700:- är den värd en hel del tycker Lövstabladet.

Gösta är mer försiktig och släpper den för 2500:-   Kontakta Gösta och gör affär tycker redaktionen.

Stölder igen!
Någon natt vecka 7 var det dags igen. Ett flertal stugor vid kanten mot skjutbanan blev utsatta för inbrott. Samtidigt stals registreringsskyltarna från undertecknads bil några km därifrån Det är nog dags nu att ta angreppen på allvar. Även om det stulna värdet inte är stort så är det ju oerhört kränkande mot de drabbade.
Staketbygget fortsätter i verkstaden

 

I verkstaden fortsätter bygget av staketlängder. Vid ett besök i verkstaden 24/2 kunde man se med vilken noggrannhet arbetet genomförs. En mall är tillverkad och allt får mm precision.

Sista styrelsemötet

Tisdagen den 13/3 träffades styrelsen på Berguddsvägen för sitt sedvanliga styrelsemöte, som ju alltid äger rum den andra tisdagen i varje månad.

Detta möte var inte ett vanligt möte. Ingrid har på egen begäran avsagt sig omval varför detta möte blev det sista med Ingrid som ordförande.

Lövstabladet ber att få tacka för allt fantastiskt Du har gjort för vår förening under din tid som ordförande. Undertecknad kan med säkerhet säga, att Lövstabladet i den form det hade de sista åren och denna hemsida inte hade haft denna redaktör utan Ingrid vid rodret.

Tusen tack Ingrid!

Jonny Jilderin

Vi stänger nu vintern och övergår till vårnumret!