Lövstabladet

Vårnummer

 

 

Nummer 2

2007

Våren är här för att stanna och det börjar verkligen att "klia i fingrarna".

Kan man öppna vårnumret av Lövstabladet på ett bättre sätt än ett konstverk

av vår ordförande Ingrid Wiklund.

Vårlök och Vintergäck

I väntan på att sätta spaden i jorden, kan man ju alltid starta med att dra igång plantor inomhus. Vad kan detta bli månne? Vänta och se!

Hemsidan

Antal besökare 2007   Ungefär 260 besök / månad. 10-15 besök / dag. Det är nu besökare från över 100 olika datorer. Sakta men säkert håller hemsidan tydligen på att bli känd inom och utom föreningen.

Du glömmer väl inte:

Årsmötet Torsdag 29/3   19.00

Stockholmsmässan 29/3 - 1/4

Årsmötet 2007 

Kära vänner,

Det är med ganska stort vemod jag nu vill tacka för min tid i Lövsta koloniträdgårdsförenings styrelse, först 3 år som sekreterare och sedan 3 år som ordförande, vilket jag känner mig stolt och hedrad över att ha fått vara. Rent känslomässigt hade jag gärna fortsatt ytterligare en period, om jag varit önskad förstås, men förnuftsmässigt under rådande omständigheter ges inget annat alternativ än att nu tacka för mig.

Vi har haft ett mycket gott samarbete i styrelsen. Trevliga möten med givande och konstruktiva diskussioner. Mycket har blivit uträttat under vår tid som vi känner oss ganska stolta över.

Jag vill nämna några saker som vi arbetat med:

Förtätningen av området. Vi har fått bygglov för 13 nya stugor varav alla utom en nu finns på plats! Stugorna innebär mycket för området, inte minst estetiskt, eftersom de F-lotter som låg på stugornas plats var mycket svåra att hyra ut och ofta såg misskötta och tråkiga ut trots stort arbete från föreningens sida för att hålla dem i stånd. Men också  ekonomiskt eftersom vi måste betala arrende för F-lotterna fastän de inte varit uthyrda. En  annan positiv effekt av nybyggena är att medelåldern bland oss medlemmar sjunkit, unga familjer med barn har flyttat in och det är ofta fruktbart att blanda generationer för nya idéer och förnyelse.

Arrendekontraktet har blivit förlängt till år 2010 utan att avgiften höjts – förutom den index-uppräkning som görs varje år. 2010 är det  dags för många av storstockholms koloniträdgårds-föreningar att omförhandla sina kontrakt och då blir vi en stor påtryckargrupp som förshoppningsvis kan förhandla fram bra villkor.

 Lövsta/Kyrkhamn/Riddersvik  är ett stort område med många aktiviteter, viktigt att bevara som naturvårdsområde. Kommunen är naturligtvis intresserad av marken för husbyggnad.

Det  är viktigt att vi samarbetar och informerar politikerna om vikten att bevara området för rekreation. Vår förening  är medlem i Lövsta-alliansen och Kyrkhamnsföreningen.

Lövstabladet  Vi har under perioden fått vår utmärkta tidning Lövstabladet under ledning av redaktören Jonny Jilderin. Numera finns inte tidningen i pappersformat, eftersom den tidigare tryckaren inte längre kan åta sig tryckningen och andra alternativ har visat sig vara för kostsamma. Men vi har den fina Hemsidan med mycket innehåll och information av alla de sorter och jag uppmanar er alla att ofta besöka hemsidan och också delta med egna alster. Du som inte har dator kanske kan titta hos vänner eller barn tex.

Studiehandledare  Vi har fått en kompetent  utbildare och studiehandledare i Annika Hjelm Lindeberg som tacksamt tar emot önskemål om vad vi vill lära oss mer om. Kunskaper gör odlandet roligare och resultatet blir bättre 

Sinnenas Örtagård   Den gemensamma pärlan inom vårt område är Sinnenas Östagård, Arnold Rombergs skapelse som till varje pris måste bevaras och hållas i stånd. Det är viktigt att vi alla efter förmåga hjälper Arnold med sådant han delegerar till oss att göra. Örtagården besöks, framför allt under sommarhalvåret,  av många människor som där finner en stunds avkoppling och tid för kontemplation.

Många medarbetare.  Det är inte bara styrelsen som arbetar förstås utan många medlemmar bidrar med stora insatser för det gemensamma inom området. Här kan nämnas kvarters-mästarna, vattenlaget, flaggmäster, hulthstugevärden m fl som arbetar positivt och entusiastiskt.

Mycket mer finns att säga, men jag ska inte blir långrandig, så nu återstår bara för mig att återigen säga tack för de år jag fått vara med i Lövsta konoliträdgårsförenings styrelse och som medlem i föreningen. Det har varit en mycket viktig och givande tid i mitt liv. Nu önskar jag styrelsen, föreningen och alla dess medlemmar allt gott och en fin framtid med god arbetsgemenskap, givande odlingssäsoner, trevliga fester i större och mindre format mm mm.

Varmt lycka till och tack för mig!

Ingrid

F.d ordförande

2007-03-02

 

Årsmötet öppnades av Ingrid Wiklund som meddelade att detta var hennes sista årsmöte som ordförande. Det kändes i luften att något liksom skulle avslutas mot allas önskan. Ingrid önskade dock avsluta sin tid som ordförande och ovan har ni läst Ingrids tal i samband med årsmötet. Då ingen ny ordförande kunde väljas förstår vi alla svårigheten med att hitta en efterträdare med Ingrids förmåga att föra föreningen framåt i och med alla svåra frågor kring hela området Lövsta.

Givetvis kommer föreningen så småningom hitta en ny ordförande som vi då för önska välkommen till styrelsen. Tills vidare har vi ju en utmärkt vice ordförande i Rolf Bråsäter så nog kan vi trots allt känna oss lugna. Rolf tackade av Ingrid samt avgående styrelsemedlemmen Birgitta Rydbeck, som även hon på egen begäran valde att sluta i styrelsen,

 

34 röstberättigade medlemmar var på mötet, som leddes av Lisa Kaupi. Lena Rasmusson förde protokollet under kvällen. Martin Moeschlin valdes in på Birgittas plats i styrelsen och vi hälsar honom välkommen att arbeta för föreningen.

I föreningen "vimlar" det också av dugligt folk som på olika sätt regelbundet jobbar för föreningen. Det vet vi alla om, eller hur?

Häppleprojektet diskuterades. Enkäten om projektets vara eller inte vara presenterades och där framkom att det var en liten med tydlig övervikt för trädens bevarande på området. ( Om Janne Sääf tar fullt ansvar) Frågan ligger nu hos styrelsen som kommer att kontakta Janne.

Fler frågor som diskuterades under kvällen var sophanteringen, eventuell container vid städdagar, eldning på området och trafiken på genomfartsvägen.

 

Lika svårt som det var att få till en festkommitté för skördefesten ( till slut 3personer), lika lätt var det att få till en "snickargrupp" för uppsättning av staketlängder mm. Åtta personer fanns på listan inom några minuter. Vi är glada att både festkommitté och staketgrupp nu finns för kommande stordåd.

Vad är det som smutsar ner vår bäck?
  Tänkte ta lite vatten till lotten.
1/4   Inget aprilskämt

Håll ut!   Bara en vecka kvar .....

Örtagården öppnar Långfredagen 6/4

Nyheter i området

Sandviks Gård bortom Gåsbergen erbjuder Café tisdagar

Vid Riddersvik har öppnats en ny blomsteraffär i "gamla Konsum".

Solbacken är ju stängd nu. Detta kanske kan vara ett alternativ om Du vill köpa fina snittblommor mm.

 

14/4 och värmebölja. +20  >>>>>>>

Imre dyker då upp med en säck med jord på cykelns pakethållare

 

.....och en potatis, som väntar på att få komma i jorden. Startskottet har gått. Nu väntar vi bara på att vattnet sätts på i området. Det går ju inte att vattna med vattnet från bäcken.

Koreabesök 15/4

Här kommer det utlovade reportaget om vårt besök från Korea i helgen.

 Det visade sig vara tre herrar med titlarna President ”SveaKorea” CO, Ltd

Jae-Chung Ryu, Director “Sunwood” Chang-Sup Lee samt Professor Dong-Hyong LEE, Konyang.

Det kom alla tre från Syd Korea och det visade sig att från 1 maj i år så har Syd Koreanerna fått 5 dagars vecka och man har därför dragit igång olika projekt för att befolkningen skall få något att göra på sin utökade fritid. Koloniträdgårdar var ett av de planerade projekten, det visade sig att Jae-Chung (som pratade utmärkt svenska) hade studerat i Sverige och kände därför sedan tidigare till vår koloniverksamhet och skall nu introducera detta i Korea. De har beställt 100st stugor från Norrland för leverans till Korea i dagarna. Huvudsyftet med besöket var att få lite mer information om hur vår föreningsverksamhet fungerar i Sverige och Arnold och jag försökte redogöra för detta lite kortfattad, de ville sedan ha lite mailkontakt med oss för eventuella vidare frågor och kanske ett visst utbyte Sverige-Korea koloniföreningar emellan, skicka olika typer av växter till varandra eller kanske ett besök hos varandra! Jae-Chung har fått mina mailadresser och jag har lovat att ta upp alla frågor i styrelsen och försöka lotsa honom vidare om vi inte kan svara själva till t.ex Koloniförbundet. De var mycket imponerade av vår koloni och fotograferade som bara Koreaner kan allt vad de såg, för att ta med sig hem och visa upp.

Hälsningar

Lillan

Olja i vår bäck
Hej!
Jag och Anneli Åstebro var ute på banan idag och tittade på läckaget. Det finns ett tydligt läckage som pågår. Det är osäkert varifrån det kommer, men det rinner via ett dräneringsrör ut i diket. Klubben har lagt ut en läns som fångar upp det mesta av oljan som rinner ut. För att fånga upp resten kommer en till läns att läggas ut. Dessutom ska de försöka samla upp olja som ligger på vattnet. klubben har även tagit bort sin oljepanna och stängt alla kranar från pannrummet. Dessutom har de beställt en genomgång/inspektion av oljecisternen som ligger i marken. De kommer också att kontakta sitt försäkringsbolag för att få hjälp med hur de ska agera.Till att börja med måste klubben hitta källan till utsläppet och stoppa fortsatt spridning. Detta pågår nu. Jag informerar vidare när jag vet mer.


Markus Ek

Bygg- och miljöförvaltningen
Järfälla kommun
177 80 Järfälla


Vattnet är påkopplat  och det är bara att sätta igång med vårbruket. Det känns som om alla är på gång nu. Härligt! När vattnet är påkopplat hissar flaggmäster föreningens flaggor. Vi får hoppas att Valborg blir lugn. Vi minns vad som hände för ett år sedan.
Arbetsdagen 12/5
Dagen bjöd på perfekt arbetsväder om man vill jobba hårt och inte svettas. Rå luft och omkring + 10 grader var alltså denna gång toppenväder. Många var på plats för att göra allt fint inför sommaren. Nya staketlängder sattes upp, utemöbler målades, grusgångar rensades, föreningen satt potatis för försäljning.  Gösta hade plockat ihop lite smått och gott som blivit kvarlämnat vid avflyttningar och ordnat loppis. Alla inkomster gick givetvis till underhållet av Örtagården.

Den gamla vagnen som visade vägen till Örtagården har tydligen gjort sitt. Lövstabladet kunde tydligt se att något var på gång. Förflyttning ???

Oljan i bäcken
Hej!
Vi var ute på banan idag och kom fram till följande åtgärder:
- Klubben ska gräva runt huset för att lokalisera var det finns diesel och
varifrån det kommer. All förorenad jord kommer att grävas bort och hanteras
som farligt avfall.
- De ska förbättra länsarna i diket och gräva en sorts oljeavskiljare i
diket vilket bättre förhindrar fortsatt spridning av diesel.
- De ska gräva bort all förorenad jord i diket och ta bort diesel som
fastnat i växtligheten.

Detta arbete gör att fortsatt spridning i diket stoppas, att källan hittas
och att förorenad jord tas bort. Arbetena startar idag och fortsätter så
länge det finns behov.

Troligtvis kommer utsläppet från ett läckage i pannrummet, men detta kan
konstateras först när jorden grävts bort.

För frågor och information kan ni kontakta min kollega Anneli Åstebro på 580
291 37.

Hälsningar

Markus Ek

Hej!

Idag har vi byggt fördämningarna/oljeavskiljarna i diket som vi talade om igår. Vi har även försökt hitta den eventuella brunnen under jordhögen, men där fanns ingen brunn. Vi har grävt kring avloppsbrunnen/huset i marken och kunde varken se eller lukta oss till dieselolja, så sidospridning verkar inte troligt. Eftersom det inte verkar ha spridit sig i sidled så kommer vi heller inte gräva ner en dräneringsbrunn som vi talade om tidigare utan istället kommer vi vattna marken uppe vid huset för att sedan fånga upp olja i bäcken/diket. Vi kommer använda oss av en mobil oljeavskiljare. Vid eventuella frågor eller oklarheter är ni välkomna att höra av er. Bifogar bilder på det som skett under dagen. >>>>>>>>>>>>>>>>

Med vänliga hälsningar

Malin Södergren

 

Tydligt resultat hur utsläppet har påverkat livet i bäcken

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


.