Lövstabladet

Sommarnummer

2008

Nummer 3

Maj  -  Juni

Juli  -  Augusti

<<<<< Välj nu >>>>>

7 september Kyrkhamnsdagen

    

  SKÖRDEFEST

 

 

 

Lördag den 23 augusti 2008

 

kl. 17.30

 

 

         Tag med:

          -  egen mat att äta,

          -  någonting att dricka,

          -  vänner, kompisar,

          -  ett glatt humör.

 

         Grillar finns på plats för dig som

         vill grilla.

 

           Levande musik!  

        

      Vi träffas vid Hulthstugan.

 

                     VÄLKOMNA!