Lövstabladet

Vårnummer

25 årsjubileum för föreningen 2009

2009

Nummer 2

2/5                                                                                                                                                    
Den underbara våren..... Snart övergår vi till sommarnumret av Lövstabladet. 
25/4                                                                                                                                              27/4   
Naturvandring i vårt område med Janne och Pelle. Lövstabladet kunde inte närvara varför endast bilder redovisas  >>>>>>>>

 

Vattnet påkopplat 25/4

<<<< Klicka!
Nästa naturvandring - söndagen den 26 april   

OBS! Samling vid Lövsta koloniträdgårdars parkering kl 10.

Denna gång - tag med egen matsäck!

Kläder efter väder och för vandring i skog och mark.

Pris 70 kr/person är något lägre än vanligt eftersom ni får ta med egen förning. Barn gratis.

VARMT VÄLKOMNA!

 

Därmed har starten gått.  Potatis till midsommar? Justering på toaletten.
6/4  10/4   Örtagården öppen  
Information från finansroteln om när koloniträdgårdsärendet ska
behandlas av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.
Ärendet går upp i KF den 7 september 2009 och därmed i kommunstyrelsen den 10 eller 17 juni 2009.
Hälsningar Mats Christenson
Södermalms stadsdelsförvaltning

 

 

 

 

 

 

4/4
  Vår förening önskar lycka till med blommor
2/4
Vårdag i området  
Tid att äta lunch ute.   Första gången i år?
Hmm?  Vindkraftverk på gång. Spännande! Underbart!  Vilket vårtecken.
31/3

Årsmötet 30/3

35 medlemmar kom till årsmötet i församlinghemmet Hässelby kyrka

Mötes inleddes med en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss under året.

Rolf Bråsäter avsade sig omval till ordförande. Föreningen valde Bengt Roxne att leda föreningen i ett år. Rune Wiklund var ordförande för mötet och Lena Rasmusen förde protokollet, som ni kommer att kunna läsa här på hemsidan inom kort.

Årsmötet fastställde föreningens förslag på arbetsdagar under året och att en 25-års jubileumsfest för medlemmarna kommar att ordnas i slutet av sommaren. General för denna fest blir Rolf Bråsäter, som stannar kvar i styrelsen som suppleant.

En motion om att namnge vägar / kvarter i området antogs och styrelsen fick i uppdrag att lösa denna uppgift. Styrelsen tar tacksamt emot namnförslag fram till 1/5. Tveka inte att "komma med goda idéer".

Styrelsen har även fått i uppdrag att ordna en "vintertoa" i D-huset.

            
Avgående styrelsemedlemmar Ove Rydberg, Anders Backlund, ordf Rolf Bråsäter och mötets funktionärer avtackades med blommor av föreningen genom Martin Moeschlin och Inger Andersson  
 
Bengt Roxne tar över "klubban från Rune Wiklund  
Alla beslut och den nya styrelsen kommer att framgå av protokollet, som kommer att kunna läsas under fliken "Information"  
31/3 
Länstyrelsen bidrag  
För 2009 planerar Länstyrelsen bidrag till kulturhistoriskt värdefulla kolonistugor i Stockholms län.
Bidraget utgör som mest 50 % av den totalt nedlagda kostnaden och gäller endast åtgärder som syftar till bevarande av den ursprungliga stugan, dock max 20 000 kr. Husägaren måste alltså själv stå för halva kostnaden.
 
Sista ansökningsdag är 15 april.
 
Som t.ex. kan man söka bidrag för omläggning av tak, om takbeläggningen är i sådant skick att den behöver läggas om.
 
( Många av hustaken i Lövsta behöver nog ses över snarast).
 
För fullständig information se Länsstyrelsens hemsida:
 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/kulturmiljo
 
Mvh   Martin Moeschlin

 

 

Är Du snickarkunnig?

Intresserad att deltaga?

Vadå?

Hör av dig till Rolf Bråsäter om

Du vill ingå i en "snickargrupp" i

föreningen.    Senast 16/5

All INFO från El-Roffe

 

 
29/3
<<<< Vad gör Pelle?
22/3
Årsmöte 30/3 19.00

Vår bäck söndag 22/3 11.00

Ett år går mycket fort och det är därmed dags att samlas till årsmöte igen. Förhandlingarna startar 19.00 och styrelsen vill därför att vi samlas som vanligt någon kvart före starten. 

Plats: Församlingshemmet vid Hässelby kyrka. Information kring årsmötet finns om Du loggar in på länken "Information".

Där finns nu även protokoll nr 3 för 2009.

Välkomna!    Styrelsen

Nästa vandring i Kyrkhamn med Janne och Pelle >> 29/3

Invigning av HälsoVillan 4-5 april kl. 11-16

 

15/3  

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd - Inbjudan till medborgardialog om Framtidens Hässelby-Vällingby. Eric Tedensjö från Stockholms stadsbyggnadskontor berättar om Sthlms översiktsplan. Företrädare från förvaltning och bostadsbolag berättar om planer och utveckling utifrån ett lokalt perspektiv.

Tid för infon är tisdag 17 mars kl 18.30

Plats Trappan Vällingby City. Vällingbyplan

Nästa vandring i Kyrkhamn med Janne och Pelle >> 29/3

 

Ingenjörsvillan blir en HälsoVilla med allahanda hälsoaktivteter, behandlingar och kurser för kropp och själ. De kommer också vara möjligt för företag och privatpersoner att hyra den för konferenser alt dop och bröllop. Alt i samklang med friluftsområdets unika möjligheter. Ett café och en hälso och trädgårdsbutik kommer också att inhysas

Alla hälsas välkomna ”Öppet Hus” lördagen och söndagen den 4-5 april kl. 11-16

12/3  
Då hoppas vi att våren kommer på allvar. Det känns som om den nya säsongen startar med vårt årsmöte. Ta fram spadarna!  

Välkomna till årsmötet 30/3 enligt kallelse

Statistik över besök på hemsidan 2009
Dag Antal besök Sidor
01 Mar 2009 27 180
02 Mar 2009 23 107
03 Mar 2009 32 231
04 Mar 2009 28 151
05 Mar 2009 21 83
06 Mar 2009 23 101
07 Mar 2009 18 148
08 Mar 2009 24 136
09 Mar 2009 24 172
10 Mar 2009 28 178
11 Mar 2009 27 174
Månad Unika besökare Antal besök
Jan 2009 322 708
Feb 2009 331 780