Lövstabladet    

Sommarnummer    

 

2015

 

       

   
   
9/9
Skadegörelse        
Igår på styrelsemötet berättade Ragnar att han hade haft skadegörelse på sin stuga.

Någon hade krossat fönstret med en sten. Dock verkade de inte ha gått in i stugan.

Ta en extra koll då och då.

Styrelsen

       
1/9
Upprop Kyrkhamnsdagen        
Det är nu tid att börja tänka till.

Har jag något att skänka till loppis?

Och/eller till vår skördemarknad?

       
 
Väder 2015                    
                       
april maj juni juli aug sept okt tot snitt    
S:a 2015 9 98 62 84 13 0 0 159 53 snitt juni, juli, aug
S:a 2014 25 56 34 44 113 58 0 191 64 snitt juni, juli, aug
S:a 2013 25 26 63 32 64 78 60 159 53 snitt juni, juli, aug
S:a 2012 0 27 184 63 125 85 76 372 124 snitt juni, juli, aug
S:a 2011 0 49 72 27 105 73 36 204 68 snitt juni, juli, aug
S:a 2010 x x 67 138 60 x x 265 88 snitt juni, juli, aug

 

       
18/8
Festen 15/8        
     
Foto: Tina        
12/8
Arbetsdagen 8/8        
    Foto:Tina        
9/8
Väder 2015           
april maj juni juli aug sept okt tot snitt  > Juni Juli  aug  
S:a 2015 9 98 62 84 0 0 0 253 0  
S:a 2014 25 56 34 44 113 58 0 191 64  
S:a 2013 25 26 63 32 64 78 60 159 53  
S:a 2012 0 27 184 63 125 85 76 372 124  
S:a 2011 0 49 72 27 105 73 36 204 68  
S:a 2010 x x 67 138 60 x x 265 88  
       
Eva L        
2/8
Äppelträden        
Torsdag 30/7 var Hvilans elever tillbaka och beskar äppelträden. De kommer också torsdag 13/8.        
29/7
Sensommarfest.   Välkomna!        
       
 
Foto:Helga        
Den här sommaren har hittills inte blivit vad jag önskat, men min klätterros blommar så kraftigt att jag undrar om min provisoriska spalje´kommer att hålla. Helga
       
25/7
  Foto: Margareta S        
Vår kassör Marie gör ett fantastiskt jobb vid Örtagården där inte gräsklipparen kan gå !

Margareta S

       
16/7
Leopardsnigel        
Foto: Martin M        

Denna leopardsnigeln på min kolonilott ska man inte döda.

Den äter små mördarsniglar och löv.

Martin

       
15/7
Sommarbilder        
Foto: Margareta S      
Inget tvivel om saken. "Alla" gillar jordgubbar.
       
9/7

Styrelsen för Lövsta koloniträdgårdsförening har nu startat en e-postadress som vi i fortsättning kommer att använda för att skicka ut meddelanden och information till alla medlemmar. Vi tar även emot meddelanden från medlemmarna vid frågor, funderingar, kommentarer eller dyl.

 
Ni är alltid välkomna att höra av er om det skulle vara nått vilket med fördel görs hit till denna mail i fortsättningen:
 
 
 
För er som numera tagit över äganderätten till staket runt lotter kan vi informera om följande:
 
Försäljning av staketpinnar kommer att ske nästa arbetsdag den 8 augusti 2015 vid Hultstugan. Priset är 15 kr styck för 15 eller färre pinnar, om ni köper fler är priset därefter 12 kr styck (alltså den 16e pinnen ni köper kostar 12 kr osv.). Priset för en liggare är 40 kr st. Betalning sker med kontanter gärna så jämna som möjligt. Om man vill betala med faktura går det bra för alla belopp över 200 kr, om beloppet är mindre kostar faktureringen 50 kr. Kvitto kommer att kunna utfärdas.
 
Det har även ställts en fråga om när staketet tillhör lotten. Svaret på detta är att när liggaren är vänd inåt mot lotten tillhör staketet också lotten.
 
 
Snart kommer vi att ha sommararbetare på området. Gösta (stuga 14) kommer att ta hand om ungdomarna.
 
 
Glad sommar!
 
Bästa hälsningar,
Styrelsen
 
genom Elisabeth Horobagyi
sekreterare
       
7/7
Dansbanan        
     
     
Rune W och Roland E åtog sig på årsmötet att måla taket inne i dansbanan. Nu är takstolarna högtryckstvättade, brädorna i taket grundade och laserade två gånger. Därefter har takstolarna målats. Återstår att måla räcke och stolpar men det gör “någon annan”.
Hälsningar
Rune W          Foto: Inge resp Rune
       
7/7
Väder 2015        
april maj juni juli aug sept okt tot snitt  > Juni Juli  aug      
S:a 2015 9 98 62 0 0 0 0 62 0      
S:a 2014 25 56 34 44 113 58 0 191 64      
S:a 2013 25 26 63 32 64 78 60 159 53      
S:a 2012 0 27 184 63 125 85 76 372 124      
S:a 2011 0 49 72 27 105 73 36 204 68      
S:a 2010 x x 67 138 60 x x 265 88      

Eva L
 

       
2/7
Kyrkhamnsdagen        
Hej alla kolonister!
 
Nu, sent om sidor, är det bestämt att det blir en KYRKHAMNSDAG i år också.
 
Söndag den 13 september.
 
Vi behöver som vanligt frivilliga som kan ställa upp att hjälpa till den dagen.
 
Det behövs folk till:
 
- Kaffet
- Tågkonduktörer
- Skördemarknaden
- Loppisen
- Parkeringsvakter
 
Hör gärna av er till Tina 0708-386673 mellan 13.00 - 18.00 eller Inger 0739-303335 om ni vill hjälpa till.
 
Hoppas ni får en fin sommar!!
 
Hälsningar
Inger  stuga 2
 

 

       
16/6
Till stugägarna i Lövsta koloniträdgårdsförening        
 
Många kom till arbetsdagen i det vackra vädret. Området är nu putsat och fint inför midsommar.
 
Syn eller besiktning
 
Styrelsen hade i samband med påminnelse om arbetsdagen informerat om att vi samtidigt skulle gå syn.
Några påpekade att enligt § 6 i arrendekontraktet gäller nedanstående datum.
 
Medlemmen är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick.
Vårarbetena skall varje vår vara avslutade den 15 juni.
 
Vi beslutade att gå en ny syn den 28/6 för att inte ge någon en för tidig anmärkning.
Ovanstående datum gäller inte häckens höjd eftersom den aldrig bör vara högre än 150 cm enligt årsmötesbeslut 2005.
För några år sedan hade vi en pyroman i området som satte eld på tre stugor. Vi uppmanade då medlemmarna att inte låta häcken vara hög eftersom man då lättare kan gömma sig på lotten.
I år har de funnits vildsvin alldeles utanför staketet norr om området och dessa är också svårare att se om de tar sig in på en lott med hög häck.
Gå en promenad i området och njut av alla vackra trädgårdar och låt oss se och njuta av allas odlingar.
 
Det fanns en del ogräs i gångarna utanför lotten och i häcken vilket bör vara borta den 28/6.
Om du inte kan rensa bort all kirskål så klipp ner den för den blommar snart och sprids då ännu mer.
 
Staketpinnar
 
Den 28/6 kommer det att finnar möjlighet att köpa pinnar till staketet. Troligen omålade. Hör av dig och ange hur många du behöver. Pris inte klart ännu.
 
 
Blankett för överlåtelse av staket och häck.
 
Blanketten gäller de ursprungliga lotterna stuga 1-57. 36 har nu undertecknat dokumentet. Du som inte var närvarande den 13:e kan kontakta Marie Lilja den 28/6 när vi går ny syn, annars tar hon kontakt vid senare tillfälle.
 
Vi ser fram mot att den 28/6 få stryka alla avvikelser vi noterat angående häck och lottens skötsel.
 
 
Styrelsen
genom Elsie

 

       
4/6

Väder 2015

             

 

 

                 

 

 

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

tot

snitt

 

S:a 2015

9

98

0

0

0

0

0

0

0

 

S:a 2014

25

56

34

44

113

58

0

191

64

 

S:a 2013

25

26

63

32

64

78

60

159

53

 

S:a 2012

0

27

184

63

125

85

76

372

124

 

S:a 2011

0

49

72

27

105

73

36

204

68

 

S:a 2010

x

x

67

138

60

x

x

265

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva L

       
31/5
Örtagården        
Foto: Margareta S      
Flitiga kolonister i Örtagården ser till att namnskyltarna kommer på plats. Damen i lera inspekterar!