Lövstabladet

 

2017

      Vinternummer 

   
2/6
       
Nu öppnar vi sommarnumret      
       
13/5
Arbetsdag 13/5      
     
Soligt väder och många på plats. En av huvuduppgifterna denna gång:

 "Att flytta ekstockar till Örtagården"     Fler bilder

     
10/5

Väder 2017

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

tot

snitt

S:a 2017

18

0

0

0

0

0

0

0

0

snitt juni, juli, aug

0

Maj-okt

S:a 2016

47

18

63

35

58

18

31

156

52

snitt juni, juli, aug

223

Maj-okt

S:a 2015

9

98

62

84

13

143

7

159

53

snitt juni, juli, aug

407

Maj-okt

S:a 2014

25

56

34

44

113

58

0

191

64

snitt juni, juli, aug

305

Maj-okt

S:a 2013

25

26

63

32

64

78

60

159

53

snitt juni, juli, aug

323

Maj-okt

S:a 2012

0

27

184

63

125

85

76

372

124

snitt juni, juli, aug

560

Maj-okt

S:a 2011

0

49

72

27

105

73

36

204

68

snitt juni, juli, aug

362

Maj-okt

S:a 2010

x

x

67

138

60

x

x

265

88

snitt juni, juli, aug

Eva L

     
30/4
Grushög på parkeringen.      
     
Efter den förnämliga "hyvlingen" av vår parkering kvarstod en hög grus/jord. För tillfället blir högen kvar. Det är tänkt att vi/Du kan använda dig av gruset till att "fylla i" eventuella håligheter. Det kan säkert diskuteras i samband med vår första arbetsdag 13/5.      
 
Nu är flaggan uppe vid Hultstugan. Detta innebär att det finns vatten på området. Skulle ni upptäcka att någon kran på de de allmänna ytorna läcker eller droppar, meddela gärna kvartersmästaren eller styrelsen.
Vi vill även uppmana att använda vattnet förnuftigt, speciellt när det börjar bli vattningssäsong. Detta pga. att det är låga vattennivåer i hela landet.
 

Vill även påminna om den kommande arbetsdagen lördagen den 13 maj. Det bjuds på sedvanlig fika efter dagen vid Hultstugan.
 

Mvh styrelsen genom Adina Olteanu
     
       
8/4
Vatten / Lås      
Vattenlaget planerar att sätta på vattnet i området långfredagen, om inget särskilt inträffar. Uthus F kommer att få nya låscylindrar pga att många har problem med att komma in i uthuset. För nya nycklar talar ni med Tina.      
4/4
Toaletter      
I samband med årsmötet ombads Rolf Bråsäter att kontakta Golfen för att diskutera vårt gemensamma ansvar för parkeringarna. Det framkom då att golfen har problem med att "icke golfare" använder deras toaletter. Något att tänka på för oss som är deras närmaste granne.      
30/3
Årsmöte      
     
C:a 30 medlemmar kom till årsmötet i Trappans Annex denna regniga/snöblaskiga kväll. Som vanligt styrdes årsmötet med "fast hand och pondus" av Rune Wiklund. Vid protokollet Lena Rasmusson. Detaljer och beslut från årsmötet kommer att framgå av protokollet inom kort.

Frågor som togs upp och diskuterades under mötet rörde föreningens olika kostnader, som:

Tömning av latrintankarna. Åtgärda parkeringen. Grus till vägarna. Behovet av omläggning/tak uthusen. Skillnaden mellan medlemsavgifterna Stuglott och F-lott. Dessutom ställdes en fråga om syrenhäckarna mot genomfartsvägen.

Stuga 11 (Sören) berättade att det nu finns en extern bigård utanför vårt område i deras regi. Toppen! Välkomna alla fina bin.

JJ

     
Fler bilder.      
28/3
Lösenord      
Nu är det nytt lösenord till länken INFORMATION. Enligt kallelse till årsmötet.      
14/3  
Inbrott      
Vi vill informera om att några av stugorna varit utsatta för skadegörelse under natten mot måndagen. Sönderslagna rutor samt inbrott. Vi vet inte om de är bara de vi känner till eller om det flera, därför rekommenderar vi i styrelsen att ni åker ut och tittar till era stugor. Skulle det vara så att ni är drabbade, ber vi er att polisanmäla det och även meddela oss.
 
Mvh styrelsen genom Adina Olteanu
 
     
5/3
Längtar!      
     
Oj, vad jag längtar till sol och vår! / Helena stuga 15      
20/2
Styrelsen vill välkomna alla till ett nytt verksamhets år.

Året kommer att inledas med att Hvilans elever kommer till oss den 24 februari och beskär syrenhäckarna. De kommer vara ca 20 elever med handledare.

Vi vill också påminna om den kommande årsmötet som i år hålls i Trappan, Vällingby torsdag den 30 mars. Kallelse och dagordning skickas ut inom kort.
Varmt välkomna!

Styrelsen genom Adina Olteanu
     
14/2  
Koloniträdgård på Madeira      
                  

I slutet på januari var Marja-Leena och jag på Madeira en vecka. Vi vandrade som vanligt mycket och nöjt av allt grönt och allt som blommade. På en sluttning vid hotellet fanns en koloniträdgård med små likadana stugor. På några ställen såg vi odlare som började bereda jorden för den kommande säsongen. Bananerna var fortfarande små och gröna men fanns i överflöd.

Rune W.

     
     
8/2
  9/2     Grattis på 80-årsdagen Rune Wiklund

 

21/1
Inför årsmötet      
Tiden går fort och vi närmar oss årsmötet 30/3 (Enl. styrelseprotokoll 9/1 2017). Hög tid att "fila på" eventuella motioner. Sista dag 4/2. Valberedningen behöver hjälp med att fylla vakanser. Kontakta valberedningen (Eva Löfman), om Du har förslag på styrelseledamöter. "Utan styrelse, ingen förening".      
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR