Kontakt   

Ordf. Martin Moeschlin 076-174 75 00     
Ansvarig  F-lotter    
Anna Otmalm styrelsen.lovstakoloni@gmail.com   

   

styrelsen.lovstakoloni@gmail.com       

 

F-lotter   Info

Medlemsavgiften för 2019 är 625: -       Inträdesavgiften 200: -.

Man betalar också en depositionsavgift på 200 kr för nyckel till gemensamt hus med toa och pentry.

Viltvårdare: Tommy Tuvunge 08 508 27 876

 

 
Stugkön  uppdaterad febr. 2020

Tomas Hjelm   08 89 07 31      0705 88 03 98     tomhje@telia.com

 

Lövsta Koloniträdgårdsförening  

Box  5039   165 10  HässelbyOrg.nr:  80 20 16  -  50 91 

Plusgirokonto: 80 88 78 - 3