Arbetsdagen  15/9 2007
Nytt grus på gemensamma vägar.