Gösta 70 år   12/2

Kaffe med tårta i verkstaden Riddersvik