Styrelsemöte 4/12 i Hässelby museum med  inbjudna gäster