En egen stuga...en dröm för många!

Att odla sin egen potatis....

Klar till midsommar är givet

Tänk att få grannarna nyfikna på vad som växer bakom häcken.