Information om stugkön

Kösystemet till Lövsta koloniförening ser ut på följande sätt.
Kön är uppdelad i två kategorier. Intern stugbytarkö-kö1 och medlemskö-kö2

Aktuell kö 2017-05-01
 5st står i kö1 ”stugbytarkön”. (Stugägare som önskar byta stuga) 
 55st står i kö2 ”medlemskön”. (För kolonilottsinnehavare, och "passiva" medlemmar)

Köavgift:
är 100 kr/år för medlemmar som har odlingslott
Medlemsavgift för passiva medlemmar:
250 kr/år betalas för att komma med i kö2- medlemskön.
(gäller ej er som har odlingslott)
Totalt blir det för passiva medlemmar 350 kr/år. För medlemmar med odlingslott 100kr/år

När du köper en stuga tillkommer följande kostnader.
Inträdesavgift till föreningen: 500 kr (för lottägare 200 kr)             
Arrendeavgift: 6.20 kr/kvm 
Medlemsavgift: 2000kr / år+1000*kr till reparationsfond uppdelat på två inbetalningar.


Så snart det finns en stuga till salu kommer du att få ett brev med information om pris, visning m.m. 
Huset och tomten värderas enligt fastställda mallar och ligger på ca: 160 000 till 250 000kr beroende husets ålder, standard och vad som finns på tomten. Beräknad kötid: minst sex år

 

OBS! I första hand får kö 1 erbjudandet för eventuellt stugbyte.
Därefter erbjuds stugan till kö2
Historik senaste 10 åren
2005  3 stugor
2006  3 stugor sålda,  7 nya stugor byggdes
2007  4 stugor
2008  5 stugor
2009  4 stugor
2010  1 stuga
2012  Återuppbyggnad av tre stugor pågår (alla tre har fått nya ägare via stugkön)
2013 1 stuga 
2014 3 stugor
2015 2 stugor
2016 2 stugor

Allmänt:
För att föreningen skall fungera och att området utvecklas på ett bra sätt behövs det
en hel del engagemang av medlemmarna. Förutom fyra “städdagar” per år, finns det
andra viktiga uppdrag som måste utföras t.ex. Kvarters mästare, vattenansvariga
styrelseuppdrag, m.m. uppdrag som vi alla måste dela på.

Hemsida: www.lovstakoloni.se