Föreningens sista styrelsemöte för året.  5/12  2006