"Sinnenas Örtagård"

Arnold Romberg (1928-2014)


Lövsta Koloniområde bildades 1984, marken tillhörde förr Riddersviks Gård, vilken nu ägs av Stockholms Stad. Gårdens odlingar upphörde 1977. Örtagården anlades 1999. Initiativtagare var Arnold Romberg, som hade stuga här. Han var trädgårdsmästare, anställd vid f.d. Blomster­gården/Växus. Arnold planerade och ritade sin dröm om en Sinnenas Örtagård.
Skötseln av Örtagården kräver både mycket arbete och pengar. Vi tar gärna emot besökare, det är gratis att gå in men vi är mycket tacksamma för ett litet penningbidrag till verksamheten. En bössa sitter vid ingången.
Föräldrar måste se efter sina barn, det finns giftiga växter, de är utmärkta med en röd prick på namnskylten.

Vi tar gärna emot grupper för visning i Sinnenas Örtagård. Ring Eva Löfman, tel 0704-153609, och boka tid.
VÄLKOMMEN 

                                        Örtagården har fått ett ansiktslyft!

Nu är ingången till Örtagården uppfräschad. Skylten ovanför är helt nygjord, likaså staketet som omger den. Flera personer har varit inblandade men vi tackar i synnerhet Birgitta (S60), Gösta (S14) och Örjan (S66) för fantastiskt välgjort arbete! Tack!

© Copyright lovstakoloni