2021


                                                                                                                                                     2021-09-23 rev 2

Hej kolonist!

Lördag den 18 sept hade vi årets sista städdag. Därefter hade vi höstmöte.

Först och främst tackade jag alla er som var med den dagen, men jag tackar nu också andra som varit
med alla övriga städdagar. Det är verkligen ett viktigt arbete vi utför på städdagarna. Utan dessa insatser
skulle vi inte ha en så fin förening som vi faktiskt har! Tack!

Råttor: Viltvårdare har satt ut 6 betongstationer. Bif bild visar placering av dem. Stationerna kommer att
besiktigas med jämna mellanrum. Det är fortfarande viktigt att ni som sett råttor i närheten av er stuga
kontaktar Anticimex (eller motsvarande beroende på vilket försäkringsbolag du har) för att få dem att
sätta ut någon typ av fällor eller betesstationer. Alla som klagar på råttor måste själva engagera sig i
jakten på dem. Tänk också på att plocka undan fallfrukt, som både råttor och andra djur gärna äter.

100-årsjubileet 28 aug. Tack alla ni som deltog i firandet. Följande visade sina odlingar: Maj-Britt S41,
Ann-Sofie S23, Mariana F56 och Annie F55a. Adina visade vår äppelgenbank och Jörgen pratade om sina
bin. Antalet besökare, både utomstående och medlemmar, var besvärande litet. Det var visserligen dåligt
väder, men man kan väl klä på sig!

Kulturarvsdagen 12 sept. Det var inte mycket folk ute och gick denna dag tyvärr. Kolonin sålde mycket
våfflor och kaffe och det var trevligt för oss, men för många var det en dålig dag. Inte heller denna dag var
vädret särskilt gynnsamt och det i kombination med bristande annonsering bidrog väl till få besökare.

Ny stugägare i S42. Vi hälsade Jussi välkommen i föreningen och önskade honom lycka till med sin kolonilott.

Sopor. Sista dagen att slänga sopor är tisdag 28 sept. Tunnor töms och ställs undan på onsdagen.

Vattnet. Avstängning sker omkring mitten av oktober, som alltid, om inte frosten kommer tidigare. Tina
avgör.

Sociala Medier. Vi har lagt upp konton på både Facebook och Instagram för Lövsta Koloniträdgårdsförening. Vi jobbar vidare med hemsidan. Det viktigaste att åstadkomma är inloggning till medlemssidorna, där vi kan lägga allt som medlemmarna behöver veta av regler, avtal, stadgar m.m. Jag tänker att
vi skall jobba med sidan under vintern och ha den färdig till nästa säsong. På hemsidan lägger vi ut bilder
litet då och då. Jag ber er medlemmar att ni skickar bilder från städdagar och annat gemensamt till
styrelsen.lovstakoloni@gmail.com.

Diskussionsgrupp. Sylvia föreslog att vi har en diskussionsgrupp, där de som är intresserade kan diskutera t.ex. taxeringen, råttorna m.m. Styrelsen tar emot förslaget och återkommer.

Mustmaskin. Noemi föreslog att vi köper en liten mustmaskin till våra äpplen. Styrelsen tar emot förslaget och återkommer.

Tävlingar nästa år. Jag tänker att vi kan ha någon typ av odlingstävling – största pumpan, högsta solrosen,
roligast deformerade grönsaken t.ex. Som vanligt skall vi förstås utse Årets Stuglott och Årets Fritidslott.

Nu önskar jag alla ett gott slut på odlingssäsongen och säger tack för i år!

Eva Löfman, ordf
                                                                          **********************************************************’

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                             Städdagen 14 augusti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2021-07-05

SOMMARFEST

14 Augusti 17.00-?
         Hej alla glada kolonister på Lövsta koloniområde!

Nu är det dags att boka in lördagen 14/8 då vi har vår sommarfest vid Hultstugan. Du/ni tar med allt som behövs av mat, bestick och dricka. Föreningen bjuder på välkomstdrink och kaffe/te/saft och kaka efter maten. Vi tar fram stora grillen för den som vill grilla. Det kommer att finnas aktiviteter framme för den som vill såsom: hästskokastning, pilkastning, bollar i hink.
Om det är någon som känner för att sjunga så finns sånghäfte, och det vore supertrevlig om någon eller några tog med sej gitarren. (Ryktet säjer att det finns trubadurer i området.)
Vi behöver veta för inköpens skull och också för corona hur många vi blir. Hur måste vi duka? Anmäl dig senast 12/8 till peter.edvardsson@live.se eller 0707-162929 Hoppas att vi ses Peter och Susanne i S65 

                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hej Kolonister!                                                                                                         2001-08-05

Några personer har meddelat att de sett råttor i området. Vid samtal med Folksam nyligen
meddelades att den som har en villa- eller fritidshusförsäkring alltid har saneringsavtal för
bostadshus med Anticimex. Det gäller råttor och getingar bl.a. Det borde vara lika för alla
förs.bolag. Man ringer direkt till Anticimex eller annan entreprenör och ber om hjälp.

Det är alltså den enskilde stugägaren som själv skall ansöka. Lövsta koloniförening har
försäkring av uthusen i Trygg Hansa, men husen är inte klassade som bostad och därför har
vi inget saneringsavtal. Styrelsen diskuterar olika möjligheter men det är ändå viktigt att
varje stugägare snabbt tar tag i problemet. Tänk på att ett råttpar kan ge upphov till mellan
800 och 1 000 ungar per år.

Även om du inte sett en råtta på din tomt kan du ringa till ditt förs.bolag och fråga om man
hjälper till med bekämpning även hos dig. Råttorna springer ju över allt även om just du inte
sett dem.

Problemet är anmält till kommunen, som i sin tur meddelar viltvårdare, vilka sätter ut fällor.

Var noga med att inte lägga matrester i öppen kompost och ej heller mata fåglar.

Det vore bra att få kläm på hur stort problemet är. Nu vill vi veta om just du har sett råttor
på din tomt. Svara på detta mail senast den ….

Hälsningar
Styrelsen
utsänt av Eva Löfman ordf.
                                                  *************************************************************

Hej alla kolonister i Lövsta!

Den nya styrelsen har kommit igång med arbetet. I detta brev har vi samlat ihop diverse info
som vi hoppas att ni alla har nytta av:
Vi skall dela ut priser för ”Årets stuglott” och ”Årets fritidslott”. Vinnarna skall koras på
städdagen den14 aug. Nu ber vi dig som medlem att tala om vilken lott just du tycker ser
särskilt bra/trevlig/vårdad ut. Skicka ditt förslag till styrelsen.lovstakoloni@gmail.com senast
den 5 augusti.

Svenska Koloniförbundet fyller 100 år. Firanden sker över landet den 28.8. Vi har också tänkt
att fira på något sätt. Följande är tänkbara förslag. Har du något förslag?
   1. Öppen trädgård. Vill du visa din trädgård för allmänheten? Tala om för styrelsen att
du vill vara med. Maila till styrelsen.lovstakoloni@gmail.com senast den 25 juli
   2. visning av äppelträden
   3. Visning av Örtagåden
   4. Föredrag om bin
Maila till styrelsen.lovstakoloni@gmail.com senast den 25 juli

Våra regler är ju uppdaterade i år. Vi ber er särskilt att respektera P-reglerna, d.v.s. inga bilar
inne på området under dagtid kl 10-17 alla dagar, det gäller både den egna bilen och gästande
bilar (hantverkare undantagna). Några bilar har P-tillstånd, vilket skall ligga i framrutan. Om
din bil tillfälligt måste vara på området måste du fråga styrelsen.

Som ni vet har vi gått syn den 19 juni. Meddelanden om detta har skickats på mail endast till
dem som fått anmärkningar.

Har du flyttat eller stängt din fasta telefon? Vänligen meddela föreningen. Maila till:
styrelsen.lovstakoloni@gmail.com. Vi får inga uppdateringar via post eller myndigheter.

E-huset har haft en läckande toalett, men felet är nu avhjälpt.

En drönare har hörts i vårt område de senaste veckorna. Känner någon av medlemmarna till
vem som flyger med den?

Stockholms Koloniträdgårdar har utlyst en fototävling. Vill du vara med? Ta bilder på djur
som besöker koloniområdet! • Max 3 bilder per deltagare. • Bilderna ska vara i jpg-format och
helst lågupplösta – de får inte vara tyngre än 3 MB per bild. • Glöm inte att skriva fotografens
och föreningens namn. • Alla bidrag ska fritt få publiceras i Stockholms Koloniträdgårdars
kanaler. Skicka bilder senast den 1 augusti till fototavling@sthlmkoloni.se.

Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller synpunkter
kring vårt gemensamma arbete på kolonin. Epostadress: styrelsen.lovstakoloni@gmail.com.

Så snart något nytt händer återkommer vi med nya brev.

Varma sommarhälsningar

Styrelsen 2021-07-14


                                         ***************************************************************************

Hej 

 

Först och främst vill jag tacka för ert förtroende att välja mig till ny ordförande. Det känns roligt att få ta ordförandeklubban i vår fantastiska koloniförening. Själv kom jag hit 2003 till min första fritidslott, fick byta lott 2007 och bytte ut den 2014 till min nuvarande stuga nr 7. Några år under resans gång var jag ledamot av valberedningen. På annan fri tid ägnar jag mig åt Hässelby Hembygdsförening. Jag är ledamot av styrelsen sedan 2010. Övrig fri tid går åt till släktforskning. 

 På städdagen satte vi upp välkommen-skyltar i alla ingångar, antingen på en stolpe eller direkt på staketen. Vi har sett liknande skyltar i andra föreningar och inspirerats. Dels tycker vi att den som kommer hit verkligen skall känna sig välkommen, dels vill vi berätta för dem som inte förstår att det faktiskt finns regler för hur man skall bete sig som gäst. 

 På sommarmötet bestämdes att det blir sommarfest den 14.8, nya stugägare i S65 tog på sig uppgiften. Tack skall ni ha! Inbjudan skickas ut så småningom. 

 Örtagården har fått en uppfräschning med ny flis på gångarna, ett rejält tjockt lager. Först togs gammal flis och jord bort. Den chaufför som kom med våra 2 m3 flis vågade inte köra in med bilen utan lämpade av vid Lövsta Koloniväg. Därför måste allt köras med skottkärra till Örtagården. Om chauffören hade kört in hade vi sluppit lägga massor med tid på skottkärrekörande! 

 Tack alla ni som gjort era dagsverken på städdagarna hittills. Att delta i arbetet är nödvändigt för att vi skall hålla standarden uppe! 

 Eva Löfman 

Ordf. 

2021-06-30