Information till medlemmar

 

Denna information skickas ut med e-post till samtliga medlemmar i oktober 2020 med anledning av krav i dataskyddsförordningen. Därefter informeras varje ny medlem. Informationen finns också på föreningens hemsida i form av rutiner över behandling av personuppgifter.

 

Föreningen samlar in följande uppgifter om medlemmar:

  • namn
  • personnummer (enbart i arrendeavtal i pappersform enligt anvisningar från Stockholms stad)
  • födelsedatum
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer

Syftet med behandlingen av personuppgifter är avtal om medlemskap, föreningens administration och information till medlemmarna.

Personuppgiftsansvarig är föreningens kassör.

Externa mottagare av personuppgifterna är Stockholms stad och Koloniträdgårdsförbundet.

Medlem har rätt att

  • få tillgång till sina personuppgifter i form av ett utdrag
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

lämna in klagomål till Datainspektionen

© Copyright lovstakoloni