Page Heading

Häppleprojektet

På området finns ett 70 tal äppelträd. Dessa planterades på 90 talet och ingick i ett projekt om olika sorter. De överläts till föreningen ca 11 år sedan och sköts nu av oss. Från och med år 2020 sköts träden av Adina i stuga 10. Frågor kan sällas till henne.
Träden är uppdelade, beroende på olika egenskaper.
 
 
 
© Copyright lovstakoloni