Kontakt

Kontakt

styrelsen.lovstakoloni@gmail.com

Ordf. Martin Moeschlin
0761 74 75 00

Ansvarig F-lotter
Anna Otmalm                                                                             styrelsen.lovstakoloni@gmail.com

Stugkön
Tomas Hjelm 08 89 07 31   mob. 0705 88 03 98 tomhje@telia.com                                                                   

Ansvarig Hultstugan                                                                 Berit Rydberg       mob. 0733 54 43 14

Koloniträdgårdsförening
Box 5039 165 10 Hässelby

Org.nr: 80 20 16 - 50 91
Plusgirokonto: 80 88 78 - 3  

Viltvårdare                                                                     TommyTuvunge 08 508 27 876