Välkommen till Lövsta Koloniträdgårdsförening

Vård av själen
Odlarglädje
Gemenskap
Livskvalitet 

Kallelse till årsmötet

            13/6 år 2020 kl. 14:00
               vid Hultstugan       

 Pga coronapandemin kommer medlemmarna att erbjudas sittplatser framför dansbanan med stort avstånd till varandra. Nuvarande styrelse håller mötet från dansbanan. Tyvärr kan vi inte bjuda på fika. Mötet hålls utifrån tidigare utsänd kallelse och dagordning. Hoppas att så många som möjligt kan komma och att ni tar med er paraplyer vid regn. Väl mött!!

Arbetsdagar 16/5 och 13/6 kl.10-13

Arbetsdagar kommer att utföras enligt verksamhetsplanen och utföras med behörigt avstånd till varandra. Möt upp kl 09:45 vid ditt kvarter och få instruktioner från din kvartersmästare och vid förhinder kontakta din kvartersmästare. Tyvärr kan föreningen inte bjuda på fika då heller, men ta med eget fika vid behov. Väl mött!!

Med Vänlig Hälsning styrelsen för
Lövsta Koloniträdgårdsförening

Historia

Lövsta Koloniområde bildades 1984, marken tillhörde förr Riddersviks Gård, vilken nu ägs av Stockholms Stad. Området består av 70 stugor och ett 20 tal odlingslotter. På området finns en gemensam stuga(Hultstugan) och flera uthus med toaletter och dusch.

Information från styrelsen hittar ni under rubriken Lövstabladet.

På plats

Häppleprojektet

På området finns ett 70 tal äppelträd. Dessa planterades på 90 talet och ingick i ett projekt om olika sorter. De överläts till föreningen ca 10 år sedan och sköts nu av oss. Från och med i år finns det en ansvarig för dessa(Adina stuga 65). Frågor kan ställas till henne.

Områdeskarta                          

Stuglotter


Odlingslotter


Örtagården

  Örtagården anlades 1999. Initiativtagare var Arnold Romberg, som hade stuga här. Han var trädgårdsmästare, anställd vid f.d. Blomster­gården/Växus. Arnold planerade och ritade sin dröm om en Sinnenas Örtagård.


Vår bilder

© Copyright lovstakoloni